Imalánc Krisztus Király ünnepétől

A pasaréti ferencesek közös imádságra hívnak hazánkért Krisztus Király ünnepétől. Az imalánchoz plébániánk is csatlakozik.  Minden este a közös rózsafüzér ötödik szándéka ezentúl a következő fohászok egyike:

-          Add, hogy magyar népünk bűnbánatot tartva teljes szívvel térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedje meg az igazság és a szeretet cselekedeteit!

-          Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi és politikai vezetőit, hogy örömmel és bizalommal, akaratod szerint tudják vezetni a magyar népet és építeni a Te Országodat – Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!

-          Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Te megálmodtad!

Kérjük, hogy aki csatlakozik, jelezze a sekrestyében. Otthon is lehet imádkozni. Az 5. tized általában 18 óra előtt 5-10 perccel van.