A Rózsafüzér Társulat bemutatkozása

 

2002 tavaszán plébánosunk, István atya megbízta Gruber Imrénét (Jutkát), hogy szervezzen meg egy Rózsafüzér csoportot. A sikeres szervezés eredményeképpen nem egy, hanem két rózsafüzér koszorú jött létre, egyenként 15-15 fővel.

2002. október 6-án volt az alakuló összejövetel. Mindenki kapott egy képet az aktuális tizeddel. A tagok vállalták, hogy naponta elimádkozzák a rájuk eső rózsafüzér tizedet. Megbeszéltük a következő havi imaszándékot és a további titokcserék menetét.

Rózsafüzér titokcsere mindig a hónap első vasárnapján délután 5 órától van. Mindenki egy hónapig imádkozza a tizedet a ráeső titokkal. Táblázatban megkaptuk egész évre, hogy a társulat tagjai melyik hónapban melyik titkot imádkozzák.

2003-ban II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae apostoli levele alapján kibővült az imádkozók köre, 20-20 főből álló csoporttá vált.

2006-ban Gruberék elköltöztek, de továbbra is velünk imádkoztak. A Társulat vezetését Kisdi Dávidné, Éva vette át, aki nagyon lelkiismeretesen vezette a közösséget. 2015-ben tekintettel korára és betegségére lemondott. A Rózsafüzér Társulat 2015. november 1-én tartotta megújító ülését, amelyen megköszöntük eddigi vezetőnknek a hosszú éveken keresztül végzett áldozatos munkáját. Társulatunkban szinte a kezdetektől fogva két koszorúban 40 hívő imádkozik. Ezen az összejövetelen nevet választott a két koszorú. A Társulat és a Szent Fausztina koszorú élére Hetényi Péterné Gyöngyi, míg a Szent István koszorú élére Szabóné Molnár Katalin került.

Továbbra is minden hónap első vasárnapján délután 5 órától van rózsafüzér titokcsere, elmélkedésekkel. A havi imaszándékot ilyenkor beszéljük meg. Az összejövetel elején köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, ők ilyenkor az előimádkozók.  Ezután néhány perces elmélkedés hangzik el egyházunk aktuális eseményeihez, ünnepekhez igazodva, majd az alkalomra  kiválasztott rózsafüzér következik, elmélkedésekkel.

Szívesen látunk új jelentkezőket!

Hetényi Péterné és Szabóné Molnár Katalin

 

2022 Szeptemberi imaszándékunk:   Az iskolásokért, diákokért, pedagógusokért, szülőkért és az oktatásért felelősökért - hogy valamennyien a felnövekvő nemzedékek érdekében dolgozzanak, értékteremtésükkel segítsék hazánk szellemi, erkölcsi és

 anyagi gazdagodását.

 

2022 Augusztusi imaszándékunk:   Az idősek és az utánuk következő nemzedékek találják meg az egymáshoz vezető szeretetteljes utat!

2022 Júliusi imaszándékunk:   Betegeinkért és a háború(k) sújtotta családokért.

2022 Júniusi imaszándékunk:   Hogy imáinkkal legyünk erős akadálya a Gonosz világméretű tevékenységének. + Szent Mihály arkangyal fohász

2022 Májusi imaszándékunk:   Vizsga előtt álló fiataljainkért --- hogy megfelelő tudással és – közülük minél többen és egyre többen – a Szentlélek segítő kegyelmét kérve lendüljenek neki a megméretésnek.

2022 Áprilisi imaszándékunk:   Jenő atyáékért és a háborús térség szenvedőiért, halottaiért.

2022 Márciusi imaszándékunk:   Az áldott békéért, most különösen Ukrajna békéjéért.

2022 Februári imaszándékunk:   Családjainkért, hogy felismerjék a közös családi ima értékét.

2022 Januári imaszándékunk:   Lelki megújulásunkért, hogy ezáltal is az Úr békéjének továbbadói lehessünk!