PLÉBÁNIÁNK ÁLLANDÓ LELKI - ÉS KÖZÖSSÉGI ALKALMAI

Szentmisék: vasár-és ünnepnapokon 9, 11 és 18 órakor, hétköznap hétfőn reggel 7-, atöbbi napon 18 órakor

Az esti szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk

Minden hónap első csütörtök: délelőtt 10- nyugdíjas klub

Minden hónap első péntek: az esti szentmise után Jézus Szíve litánia

Minden hónap első szombat 17-18 óra között szentségimádás

Minden hónap második szerdáján: a Kolping család összejövetele a hittanteremben

Minden hónap második péntek: 19 órától felnőtt katekézis a hittanteremben

Minden hónap második vasárnapján a Szent Mónika Közösségért van a szentmise, melynek keretében elimádkozzuk a Szent Mónika imát.

Minden hónap harmadik péntek: 19 órától házas hittan a hittanteremben

Minden hónap negyedik keddjén a Szent Mónika Közösségért van a szentmise, melynek keretében elimádkozzuk a Szent Mónika imát. Utána a közösség összejövetelt is tart a páratlan hónapokban.

Minden hónap negyedik szerdáján az esti szentmise után: missziós imaóra

Minden kedden 16 órától elsőáldozási előkészítő, 17-től megbérmáltak katekézise VIII. évf., 18-tól gimnazista korosztály katekézise, 20 órától ifjúsági hittan.

Szerdánként az esti szentmise előtt: ima a betegekért.

Minden csütörtökön 16-tól bérmálkozó előkészítő VII. évfolyamtól.

Péntekenként vesperást imádkozunk az esti szentmise keretében.

A jegyes oktatások február első péntekével megkezdődnek: mindig a hónap 1. és 3. péntekén délután 16 óra 30-kor a Plébánián.

Keresztelési megbeszélés a hónap utolsó péntekén d.u. 16 óra 30-kor. Ekkor állapodunk meg az időpontban is, ami a hónap 1. vasárnapján 10 órakor, a 3. vasárnapon a 9 órai szentmise kertében lehetséges.