2022. január 16.  – Évközi 2. vasárnap

 

 

1.     Hétfőn a reggeli szentmisében Szent Antal apátra emlékezünk, kedd Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

2.     20-án, csütörtökön Boldog Özsébre emlékezünk. Este a szentmise után a szentségimádásban a hivatásokért imádkozunk.

3.     21. péntek Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja. Este 7 órától házas hittanra várjuk a közösség tagjait, valamint új érdeklődőket a közösségi terembe.

4.     Ezen a vasárnapon nyílik meg az ökumenikus imanyolcad. Templomunkban 22-én, szombaton fél 7-kor kezdődik az ima. Kivételesen ¾ 6-kor kezdjük a litániát, a rózsafüzért pedig már ¼ 6-tól. Szombat Boldog Batthyány Strattmann László emléknapja.

5.     Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja.

6.     Közösségi ház tagsági díját, - 20 000 Ft/év - a sekrestyében lehet befizetni.

7.     Épülő közösségi házunk gondnoki feladatának ellátására várunk jelentkezőket.

8.     A téli hittantábor február 4-5-6-án Királyréten lesz. A sekrestyében lehet jelentkezni.

9.     Szeretném felhívni a figyelmet a katolikus sajtóra.

 

 

Imalánc Krisztus Király ünnepétől

A pasaréti ferencesek közös imádságra hívnak hazánkért Krisztus Király ünnepétől. Az imalánchoz plébániánk is csatlakozik.  Minden este a közös rózsafüzér ötödik szándéka ezentúl a következő fohászok egyike:

-          Add, hogy magyar népünk bűnbánatot tartva teljes szívvel térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedje meg az igazság és a szeretet cselekedeteit!

-          Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi és politikai vezetőit, hogy örömmel és bizalommal, akaratod szerint tudják vezetni a magyar népet és építeni a Te Országodat – Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!

-          Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Te megálmodtad!

Kérjük, hogy aki csatlakozik, jelezze a sekrestyében. Otthon is lehet imádkozni. Az 5. tized általában 18 óra előtt 5-10 perccel van.