A Rózsafüzér Társulat bemutatkozása

 

2002 tavaszán plébánosunk, István atya megbízta Gruber Imrénét (Jutkát), hogy szervezzen meg egy Rózsafüzér csoportot. A sikeres szervezés eredményeképpen nem egy, hanem két rózsafüzér koszorú jött létre, egyenként 15-15 fővel.

2002. október 6-án volt az alakuló összejövetel. Mindenki kapott egy képet az aktuális tizeddel. A tagok vállalták, hogy naponta elimádkozzák a rájuk eső rózsafüzér tizedet. Megbeszéltük a következő havi imaszándékot és a további titokcserék menetét.

Rózsafüzér titokcsere mindig a hónap első vasárnapján délután 5 órától van. Mindenki egy hónapig imádkozza a tizedet a ráeső titokkal. Táblázatban megkaptuk egész évre, hogy a társulat tagjai melyik hónapban melyik titkot imádkozzák.

2003-ban II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae apostoli levele alapján kibővült az imádkozók köre, 20-20 főből álló csoporttá vált.

2006-ban Gruberék elköltöztek, de továbbra is velünk imádkoztak. A Társulat vezetését Kisdi Dávidné, Éva vette át, aki nagyon lelkiismeretesen vezette a közösséget. 2015-ben tekintettel korára és betegségére lemondott. A Rózsafüzér Társulat 2015. november 1-én tartotta megújító ülését, amelyen megköszöntük eddigi vezetőnknek a hosszú éveken keresztül végzett áldozatos munkáját. Társulatunkban szinte a kezdetektől fogva két koszorúban 40 hívő imádkozik. Ezen az összejövetelen nevet választott a két koszorú. A Társulat és a Szent Fausztina koszorú élére Hetényi Péterné Gyöngyi, míg a Szent István koszorú élére Szabóné Molnár Katalin került.

Továbbra is minden hónap első vasárnapján délután 5 órától van rózsafüzér titokcsere, elmélkedésekkel. A havi imaszándékot ilyenkor beszéljük meg. Az összejövetel elején köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, ők ilyenkor az előimádkozók.  Ezután néhány perces elmélkedés hangzik el egyházunk aktuális eseményeihez, ünnepekhez igazodva, majd az alkalomra  kiválasztott rózsafüzér következik, elmélkedésekkel.

Szívesen látunk új jelentkezőket!

Hetényi Péterné és Szabóné Molnár Katalin

 

2021 Júliusi imaszándékunk:   A különböző függőségeiktől megszabadult embertársainkért, hogy meg tudjanak maradni szellemi-lelki gyógyultságuk állapotában.

2021 Júniusi imaszándékunk:  Gyermekeinkért, különösen az elsőáldozók és bérmálkozók hitben való megmaradásáért.

2021 Májusi imaszándékunk:  Élő és meghalt édesanyákért, édesapákért.

2021 Áprilisi imaszándékunk:  A papokért, szerzetesekért és új hivatásokért imádkozunk.

2021 Márciusi imaszándékunk:  A járvány összes érintettjeiért: orvosokért, ápolókért, a járvány elleni védekezés többi részvevőiért, betegekért, halottakért és hozzátartozóikért.

2021 Februári imaszándékunk:  A testi-lelki bajban, betegségben szenvedőkért és az éhezőkért. 

2021 Januári imaszándékunk:  Áldásban bővelkedő új esztendőért, különösen a Korona-vírusos betegek gyógyításában, ellásában részt vevők számára. 

2020 Decemberi imaszándékunk:  A koronavírus járvány betegeiért és áldozataiért.

2020 Novemberi imaszándékunk:  Plébániánk elhunyt és elő világi szolgálattevőiért.