A Rózsafüzér Társulat bemutatkozása

 

2002 tavaszán plébánosunk, István atya megbízta Gruber Imrénét (Jutkát), hogy szervezzen meg egy Rózsafüzér csoportot. A sikeres szervezés eredményeképpen nem egy, hanem két rózsafüzér koszorú jött létre, egyenként 15-15 fővel.

2002. október 6-án volt az alakuló összejövetel. Mindenki kapott egy képet az aktuális tizeddel. A tagok vállalták, hogy naponta elimádkozzák a rájuk eső rózsafüzér tizedet. Megbeszéltük a következő havi imaszándékot és a további titokcserék menetét.

Rózsafüzér titokcsere mindig a hónap első vasárnapján délután 5 órától van. Mindenki egy hónapig imádkozza a tizedet a ráeső titokkal. Táblázatban megkaptuk egész évre, hogy a társulat tagjai melyik hónapban melyik titkot imádkozzák.

2003-ban II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae apostoli levele alapján kibővült az imádkozók köre, 20-20 főből álló csoporttá vált.

2006-ban Gruberék elköltöztek, de továbbra is velünk imádkoztak. A Társulat vezetését Kisdi Dávidné, Éva vette át, aki nagyon lelkiismeretesen vezette a közösséget. 2015-ben tekintettel korára és betegségére lemondott. A Rózsafüzér Társulat 2015. november 1-én tartotta megújító ülését, amelyen megköszöntük eddigi vezetőnknek a hosszú éveken keresztül végzett áldozatos munkáját. Társulatunkban szinte a kezdetektől fogva két koszorúban 40 hívő imádkozik. Ezen az összejövetelen nevet választott a két koszorú. A Társulat és a Szent Fausztina koszorú élére Hetényi Péterné Gyöngyi, míg a Szent István koszorú élére Szabóné Molnár Katalin került.

Továbbra is minden hónap első vasárnapján délután 5 órától van rózsafüzér titokcsere, elmélkedésekkel. A havi imaszándékot ilyenkor beszéljük meg. Az összejövetel elején köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat, ők ilyenkor az előimádkozók.  Ezután néhány perces elmélkedés hangzik el egyházunk aktuális eseményeihez, ünnepekhez igazodva, majd az alkalomra  kiválasztott rózsafüzér következik, elmélkedésekkel.

Szívesen látunk új jelentkezőket!

Hetényi Péterné és Szabóné Molnár Katalin

 

Decemberi imaszándékunk: A családokon belüli békességért.

Novemberi imaszándékunk: A szenvedő lelkekért.

Októberi imaszándékunk: Ferenc pápáért és az egyházért.

Augusztusi imaszándékunk: Szent István és Mária országáért.

Májusi imaszándékunk: Az elsőáldozókért. 

Márciusi imaszándékunk: Hazánkért és vezetőinkért. 

Februári imaszándékunk: A világon bárhol élő magyar családokért, hogy együtt maradjanak, és a gyermekek erkölcsi biztonságban és lehetőleg imádságos légkörben nőjenek fel.

Januári imaszándékunk: Az üldözött keresztényekért, Ferenc pápáért és az egyházért.

Decemberi imaszándékunk: A szegényekért és a hajléktalanokért.

Novemberi imaszándékunk:Halottainkért, különösen azokért, akikért senki sem imádkozik.

Októberi imaszándékunk: Lehet imádkozni a Szent Anna-réti „Világ Királynője” engesztelő kápolna mielőbbi felépüléséért, vagy a szentatya szándékára.

Szeptemberi imaszándékunk: A diákokért, hogy a tanév kihívásainak színvonalasan megfeleljenek.

Augusztusi imaszándékunk: 

  • A szenvedő lelkekért.
  • Hogy a gyermekeket a szünidő hátralévő részében ne érje baleset,

Július imaszándékunk: A jemeni kolerajárvány betegeiért, halottaiért és a járvány mielőbbi megszűnéséért imádkozunk.

Június imaszándék: Az elsőáldozokért és bérmálkozókért, hogy megmaradjanak a hitben.

Május imaszándék: A munkaviszonyban levőkért és a munkanélküliekért (hogy megtapasztalják az egymásért végzett szolgálat örömét.)

Április imaszándék: Azokért, akikre senki nem gondol, akikért senki nem imádkozik.

Márciusi imaszándék: Azokért, akik keresztjüket egyedül viselik.

Februári imaszándék: A társulat három elhunyt tagjáért (Vissi Etelka, Vargáné Jucika és Lányfalvi Aranka) és családjukért imádkozunk, valamint a veronai buszbaleset áldozataiért és valamennyi érintettjéért.

Januári imaszándék: A külső és belső békéért

Decemberi imaszándék: A gyermekáldásért.

Novemberi imaszándék: A plébánia halottjaiért.

Októberi imaszándék: a Szűzanya hónapjában a kereszténység megmaradásáért és megerősödéséért, valamint Európa és benne Magyarország megmaradásáért imádkozunk.