Az 1940-es évek elején a Sváb-hegyi elemi iskolában megalakult a 443-as számú cserkészcsapat „Előd vezér” néven. Keveset tudunk róla, mivel 1948-1989 között a cserkészetről még beszélni sem volt szabad. A csapat zászlója a plébánia  padlásán átvészelte a nehéz időket. A zászló rúdja pedig virágkaróként funkcionált.  Elég siralmas állapotban került elő a plébánia kertjének rendezés során, de az elkorhadt zászlórúdban még megmaradt néhány zászlószeg is.

Az egyesületi törvény adta lehetőség alapján 1989. február 1-én újjá alakult a Magyar Cserkész Szövetség. Lehetőség nyílt cserkészcsapat szervezésére. Gyüre István, plébános úr támogatásával plébániánkon is megkezdődött a gyerekek toborzása az alakuló cserkészcsapatba. A cserkészcsapat megalapítója és vezetője Sz.-Lukács János volt.

A 443.sz. Szent László Cserkészcsapat a szövetségtől a működési engedélyét az újonnan alakulók közül harmadikként kapta meg. A cserkészet iránt érdeklődő lelkes csapattal azonnal elindult a szervezés, már 1989. júliusában volt egy tábor a Börzsönyben Morgónál. Az első fogadalomtételre 1989. szeptember 24-én került sor. Ekkora újította fel az egyházközség képviselőtestülete a régi csapatzászlót. A „rendszerváltás” korai lelkes időszakában a templomba járók száma is, és az új lehetőségeket kipróbálók száma  is megnőtt a korábbi időhöz képest.

Az őrsi foglalkozásokon, amit lakásokon, később a plébánia kertjében felállított faházban  tartottak általában hetente, a cserkészpróbákhoz és a nyári táborozáshoz szükséges tudnivalókat sajátították el. Részt vettek a Svábhegy hagyományos pünkösdi programjain és őrt álltak a Szent Sírnál Nagyszombaton, részt vettek nagyobb ünnepeinken.

A megalakulás óta a csapat működést felügyelő Plébános urak féltő gonddal figyelték a cserkészek (ingadozó létszámú, és lelkesedésű) munkáját, melyet az első években Sz.-Lukács János, majd fia, Gábor, később  - 1996 őszétől - Füszfás Balázs irányított. 2003-tól az egyházközséghez tartozó vállalkozó fiatalok vezették a csapatot, de sajnos egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudták hosszabb időre elvállalni a csapatparancsnoki teendőket, ezért a cserkészek létszáma és a tevékenységek nagyon megcsappantak. 2005. november elsején újra indult a cserkészet, Morvayné, Vígh Viktória csapatparancsnok vezetésével. Ebben az időben a vezetők kiképzése kapott nagy hangsúlyt. Sziráki Anna és Szőllősy Klára őrsvezetőképzőt végeztek, Molnár Eszter megszerezte a segédtiszti képesítést. 2007-ben, a cserkészet megalapításának 100. évfordulóján megrendezésre kerülő londoni világdzsemborin csapatunkat Szőlőssy Klára képviselte.

 2008-ban Molnár Eszter vette át a csapatvezetést, és lelkesen próbálta aktiválni a gyerekeket. Ebben az időben a cserkészcsapat közösen táborozott a Budakeszin működő 336-os Karácsony Sándor Cserkészcsapattal. 2008-ban a Börzsönyben, Bernecebarátiban ókori olimpiák jegyében telt a közös táborozás.

2011. óta Szőcs Péter a csapatparancsnok, aki kezdetektől fogva tagja volt a cserkészcsapatnak. Ettől az évtől az adonyi 1414-es Gellért Püspök Cserkészcsapattal táborozott közösen a csapat. 2012-ben a zala megyei Padáron, 2013-ban Nagyegyházán, 2014-ben a Villányi-hegységben lévő Majson, 2015-ben Nőtincsen, 2016-ben Egerben, a Berva-völgyi cserkészparkban táborozott a csapat.  

 Jelenleg a Papagáj nevű kislányőrsöt őrsvezetőként Szabó Ilona, megbízott őrsvezetőként Hankiss Flóra, a fiúkat tömörítő Medve őrsöt Szőcs Péter, a Réti Sas őrsöt Iványi Gergő, a legifjabb Gepárd őrsöt pedig Iványi Máté vezeti.

A cserkészcsapat szeretettel várja új cserkészjelöltek jelentkezését.